Investors
每月营业收入概况

每月营业收入概况(合併)

 

2020 本月营收 本年累计营收(单位:新台币仟元)
1月 31,517 31,517
2月 31,820  63,337 
3月 36,111 99,448
4月 38,558 138,006
5月 37,298  175,304
6月 33,626  208,930 
7月 29,976  238,906 
8月 30,074  268,980 
9月 35,945  304,925 
10月 33,962  338,887 
11月    
12月    


欢迎连结到 公開資訊觀測站 查询本公司(股票代号:6174)其他基本资料